Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DOEL - TOEPASSINGSGEBIED

Het doel van deze algemene verkoop- en servicevoorwaarden is om de verkoop op afstand te regelen die het bedrijf Starlight met internetgebruikers heeft gesloten via de website eu.airton.shop

Het feit dat de Koper een bestelling op de Site plaatst, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding en de naleving van de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden en dienstverlening. Als zodanig verklaart de Koper de Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd voordat hij zijn bestelling plaatst.

De verkoopaanbiedingen van AIRTON zijn uitsluitend bedoeld voor klanten met een contractcapaciteit en hebben alleen betrekking op het grondgebied van Europees Frankrijk en de EU.


ARTIKEL 2 - DE BESTELLING

Om een bestelling op de site te plaatsen, moet de koper voldoen aan de aanwijzingen die hem op de site zijn gegeven.

Hoe bestellen?

De Koper moet het bestelformulier invullen om ervoor te zorgen dat de nodige informatie volledig en nauwkeurig wordt.

De bestelprocedure is als volgt:De Koper selecteert de producten of diensten door op de knop “ add to cart ” te klikken die overeenkomt met het gewenste product.

Zodra een product aan de winkelwagen wordt toegevoegd, wordt de koper uitgenodigd om zijn aankopen voort te zetten of op “ PLAATS DE BESTELLING ” te klikken om in zijn winkelwagen te gaan.

Door op het tabblad “ MY CART ” te klikken, kan de koper de hoeveelheden van de producten die hij wil bestellen die al aan de winkelwagen zijn toegevoegd, invoeren.

Vanuit zijn winkelwagen klikt de koper op “ VERDERD TOT BETALING ”, hij wordt vervolgens gevraagd om verbinding te maken met een bestaand account, een account of bestelling te maken zonder een account aan te maken. Afhankelijk van de gekozen optie wordt hem vervolgens gevraagd om zijn bezorg- en factureringsgegevens in te voeren of de bestaande details te controleren.


Om de bestelling voort te zetten, klikt de koper op de “ PROCEED TO PAYMENT ” knop, vervolgens wordt hem gevraagd de leveringsmethode te controleren en deze algemene verkoopvoorwaarden te accepteren. Eenmaal geaccepteerd, klikt hij of zij opnieuw op de knop “ DOORGAAN MET BETALING ”.


Een samenvatting van de bestelling wordt vervolgens ingediend bij de Koper. Vervolgens kunnen ze hun bestelling geheel of gedeeltelijk controleren en wijzigen of klikken op de functie “ Doorgaan met aankopen ” om nieuwe producten of diensten toe te voegen.


De Koper valideert – definitief – de inhoud en het bedrag van de bestelling. Validatie – die de uitdrukkelijke aanvaarding van de Koper – vormt, wordt bereikt door op de knop “ Betalen ” te klikken of door een ander betaalmiddel te selecteren.

 

ARTIKEL 3 – VALIDATIE EN BETALING VAN DE BESTELLING


Prijzen zijn exclusief betaalbaar in euro (€).

De Koper gaat over tot de onmiddellijke betaling van zijn bestelling volgens de hieronder gespecificeerde modaliteiten.

Na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling, gaat AIRTON over tot de validatie van de bestelling.


AIRTON behoudt zich het recht voor om niet gevolg te geven aan de door de koper geplaatste bestelling in geval van onmogelijkheid om de betaalmiddelen van de koper te implementeren, evenals in geval van een legitieme reden in de zin van artikel L.122-1 van de Consumentenwet.

AIRTON zal de Koper dan informeren over de weigering van zijn bestelling.

De online betaling van de bestelling

De Koper voert zijn bankgegevens op de Site in tijdens het bestelproces.

AIRTON implementeert een veilig online betalingssysteem. Alle bankgegevens worden dus versleuteld, zodat de meegedeelde informatie bij verzending wordt beschermd.

De weigering van toestemming door het bankcentrum houdt in dat de bestelling van de koper automatisch wordt geannuleerd.

De bestelling van de Koper wordt gevalideerd door AIRTON na aanvaarding door de bankpartner van AIRTON van de implementatie van de betaalmiddelen van de Koper.

De Koper garandeert de Verkoper dat hij het recht heeft om de betalingsmethode te gebruiken die wordt gebruikt voor de betaling van zijn bestelling en in het bijzonder bij de validatie van de bestelling, de nodige autorisaties om deze betalingsmethode te gebruiken.

Als er zich een incident voordoet tijdens de registratie van de bestelling van de koper, is deze nietig en moet de koper de procedure voor het plaatsen van de bestelling herhalen

ARTIKEL 4 - PRODUCTEN EN DIENSTEN

De Koper wordt op de Site geïnformeerd over de essentiële kenmerken van de producten en diensten.

De Koper wordt uitgenodigd om de gebruiksaanwijzing of andere informatie die aan het product is gehecht of op het product of de verpakking is gedragen, te lezen (voorzorgsmaatregelen, gebruiksvoorwaarden)

AIRTON deelt de koper mee dat de inbedrijfstelling van zijn Airton-airconditioners door de koper zelf mag worden uitgevoerd, op voorwaarde dat het ReadyClim-systeem wordt gebruikt. Anders zal deze laatste moeten betalen voor de service van een geautoriseerde koelprofessional, met een capaciteitscertificaat.

Het gebruik van de producten zal plaatsvinden onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Koper. Onder deze omstandigheden is de Koper verplicht om het onderhoud in goede staat van het product te verzekeren, om het te gebruiken in overeenstemming met zijn bestemming.

AIRTON kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor defecten en verslechtering van de geleverde producten na een abnormaal of niet-conform gebruik na levering van deze producten.

 

Beschikbaarheid

AIRTON-aanbiedingen worden afhankelijk gesteld van de beschikbaarheid van voorraden en, indien van toepassing, binnen de aangegeven termijnen.

De weergegeven producten zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment dat de bestelling van de koper wordt geplaatst. Bijgevolg wordt de verkoop pas afgerond na validatie door AIRTON van de door de koper geplaatste bestelling met betrekking tot de beschikbaarheid van de bestelde producten.

In geval van volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van een besteld product, krijgt de Koper de mogelijkheid om de volledige bestelling te annuleren, gratis of om zijn bestelling te bevestigen met betrekking tot de beschikbare bestelde items.


ARTIKEL 5 - PRIJZEN

De prijzen op de site zijn aangegeven in euro's (€), alle belastingen inbegrepen (T.T.C.) en exclusief verzendkosten.

De totale kosten van zijn bestelling inclusief de totale prijs inclusief btw van de bestelling tegen het werkelijk geldende btw-tarief en de verzendkosten, wordt aan de Koper meegedeeld voordat de bestelling definitief wordt gevalideerd.

De belastingen die van toepassing zijn op de bestelling en in het bijzonder de btw zijn van kracht op de dag van het plaatsen van de bestelling.

 

ARTIKEL 6 - VERZENDKOSTEN

Voor sommige bestellingen geldt een bijdrage in de verzendkosten. De verzendkosten van AIRTON-producten zijn identiek over het hele grondgebied in Europees Frankrijk (exclusief Corsica). Op Europees grondgebied kunnen extra vergoedingen van toepassing zijn.

Voor leveringen van accessoires en reserveonderdelen kunnen speciale prijzen worden toegepast in Europees Frankrijk en de Europese Unie.


ARTIKEL 7 - LEVERING VAN PRODUCTEN

De bestelde producten worden geleverd op de plaats van levering vermeld op de bestelling. De bestelling kan naar goeddunken van AIRTON in verschillende pakketten worden geleverd, zonder extra kosten voor de koper.

Er wordt gespecificeerd dat de Koper de mogelijkheid heeft om een ander afleveradres aan te geven dan het factuuradres.

Leveringen worden gedaan op het grondgebied van het Franse vasteland en in de Europese Unie

Om ervoor te zorgen dat uw levering soepel verloopt, volgen hier enkele tips:

 

Tel uw pakketten en controleer de buitenconditie van de verpakking.
Vul uw eigen afleverbon in dat de bezorgers u zullen laten ondertekenen.
Noteer uw naam, tijd en leverdatum en onderteken uw pakbon en zorg ervoor dat u de vakjes op het pakbon aanvinkt.
Als een pakket beschadigd is en / of ontbreekt, noteer dan de referentie op de afleverbon en geef aan of het pakket wordt geweigerd en / of geaccepteerd.
We vestigen uw aandacht op het feit dat geen enkele klacht kan worden geaccepteerd zonder toepassing van deze procedures.

We herinneren u eraan dat de vermelding « die onderhevig is aan uitpakken » geen waarde heeft.


ARTIKEL 8 - LEVERTIJD

Levertijden lopen vanaf de validatie van de bestelling door AIRTON, die zich ertoe verbindt de bestelde producten in de kortste tijd te leveren.

AIRTON verbindt zich ertoe alle middelen te implementeren die nodig zijn om de levertijden te respecteren die zijn aangegeven op het moment van validatie van de bestelling.

In ieder geval kan levering binnen de gespecificeerde periode alleen plaatsvinden als de Koper aan al zijn verplichtingen jegens AIRTON heeft voldaan.

De Koper verbindt zich ertoe AIRTON een geldig afleveradres en de exacte contactgegevens te verstrekken.

In het geval van onjuiste of foutieve informatie kan AIRTON niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid van levering.

Levering omvat niet de inbedrijfstelling van de apparaten.

Als het pakket voor een onvolledig adres naar AIRTON wordt geretourneerd, verbindt AIRTON zich ertoe contact op te nemen met de koper om hem op de hoogte te stellen van de situatie en om meer informatie te vragen over het adres of het nieuwe verzendadres. De kosten van deze nieuwe zending en de bijbehorende retourkosten, die eerder door AIRTON aan de Koper zijn meegedeeld, worden gedragen door de Koper.

 

ARTIKEL 9 – PRODUCTNALEVING

Na ontvangst van de goederen moet de koper de verpakking controleren en de inhoud controleren in aanwezigheid van de bezorger, voordat hij de afleverbon ondertekent.

Als de geleverde producten schade hebben opgelopen en beschadigd zijn, moet de koper de verpakking absoluut weigeren door de reden voor weigering op de afleverbon te schrijven. Bij gebrek aan bedenkingen op de afleverbon, worden de goederen beschouwd als conform geleverd.

Zodra de afleverbon is ondertekend, zonder specifieke reservering, worden de verantwoordelijkheden van de vervoerder en AIRTON vrijgegeven voor eventuele schade veroorzaakt tijdens de leveringsoperaties, met uitzondering van wettelijke garanties.ARTIKEL 10 – BEPALING VAN DIENSTEN

De diensten die AIRTON als accessoire aanbiedt, omvatten de diensten van installatie van de producten en inbedrijfstelling.

 

De premiegarantie

De door Airton aangeboden commerciële garantie (premium) vervangt niet de wettelijke conformiteitsgarantie. Het abonnement daarop kan worden gemaakt bij het kopen van uw airconditioning of binnen 30 dagen na aankoop.

Alle voorwaarden en voordelen ervan zijn hier te vinden.

 

ARTIKEL 11 – FORCE MAJEURE

AIRTON kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van alle of een deel van zijn verplichtingen als gevolg van het optreden van een overmacht.

Dus, in het geval van een toevallige gebeurtenis of een geval van overmacht dat de uitvoering van de verplichtingen van AIRTON geheel of gedeeltelijk zou belemmeren of vertragen, De nakoming van die verplichtingen door AIRTON wordt opgeschort.

Worden als zodanig beschouwd zonder dat deze lijst uitputtend is: natuurrampen, slecht weer, oorlogen, aanslagen of andere soortgelijke feiten.

En meer in het algemeen alle gebeurtenissen buiten de wil van AIRTON en voorkomen dat AIRTON te goeder trouw zijn verplichtingen nakomt.

ARTIKEL 12 – RECHT VAN INTREKKING

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21 en volgende van de consumentencode heeft de koper een herroepingstermijn van veertien (14) dagen om zijn bestelling te annuleren, zonder zijn beslissing te hoeven rechtvaardigen.

De wachttijd van veertien (14) dagen loopt vanaf de dag van ontvangst van het product door de Koper.

In het geval van een bestelling voor meerdere afzonderlijk geleverde producten, verstrijkt de wachttijd veertien (14) dagen nadat de Koper het laatste product fysiek in bezit heeft genomen.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper AIRTON op de hoogte stellen van zijn besluit tot intrekking vóór het verstrijken van de hierboven aangegeven periode, met vermelding van het volgnummer en de volledige details ervan.

Na verificatie door AIRTON ontvangt de Koper een e-mail waarin de registratie van de uitoefening van zijn herroepingsrecht wordt bevestigd.

In overeenstemming met artikel L.121-21-8 van de consumentenwet mag de koper zijn herroepingsrecht niet uitoefenen: in het geval van de verkoop van gepersonaliseerde producten, gemaakt volgens de specificaties van de Koper.

 

Gevolgen van de intrekking

De koper moet de producten retourneren naar het adres dat door AIRTON is aangegeven op het moment dat de registratie van het intrekkingsbesluit wordt bevestigd, het volgnummer en de volledige details ervan in herinnering brengen en vergezeld gaan van het naar behoren ingevulde retourformulier, zonder onnodige vertraging en binnen veertien (14) dagen na de mededeling van het besluit.

De directe kosten voor het retourneren van de producten en de risico's van retour blijven de verantwoordelijkheid van de koper.

De producten moeten in hun originele verpakking, in hun oorspronkelijke staat, in perfecte staat worden geretourneerd, niet geopend of uitgepakt, vergezeld van alle accessoires en instructies en vergezeld van hun factuur.

De koper is aansprakelijk voor de afschrijving van de producten die het gevolg zijn van andere manipulaties dan die welke nodig zijn om de aard van de goede werking van de producten vast te stellen.

In het geval van een verzoek om terugbetaling, zal AIRTON de Koper alle door de Koper betaalde bedragen terugbetalen die overeenkomen met de verkoopprijs van het geretourneerde product verminderd met de retourkosten.

AIRTON zal de Koper echter niet de prijs terugbetalen van producten die door de Koper zijn geopend, onvolledig zijn geretourneerd of beschadigd. Deze producten worden op zijn kosten teruggestuurd naar de Koper.Weigering om te leveren

 

In geval van weigering van levering tijdens de wettelijke wachttijd van 14 dagen, en in het geval van een verzoek om terugbetaling door de koper, transportkosten voor een prijs van 60 € TTC worden automatisch afgetrokken van het totale bedrag van de bestelling (exclusief chronopost).

Voor bestellingen van accessoires (exclusief airconditioners) wordt automatisch een bedrag van 14,99 € TTC afgetrokken van het totale bedrag van de bestelling

Deze kosten vormen een bijdrage in de kosten die AIRTON maakt voor niet-levering en repatriëring van de goederen.

De terugbetaling vindt plaats na ontvangst en verificatie van de producten door AIRTON.

AIRTON betaalt de terugbetaling met dezelfde betalingsmethode die door de koper wordt gebruikt voor de initiële transactie

ARTIKEL 13 – PRODUCTGARANTIE

De koper moet de producten retourneren naar het adres dat door AIRTON is aangegeven op het moment dat de registratie van het intrekkingsbesluit wordt bevestigd, het volgnummer en de volledige details ervan in herinnering brengen en vergezeld gaan van het naar behoren ingevulde retourformulier, zonder onnodige vertraging en binnen veertien (14) dagen na de mededeling van het besluit.

AIRTON is aansprakelijk voor conformiteitsfouten van het product onder de voorwaarden van artikelen L.211-4 en volgende van het Wetboek van Verbruik en verborgen gebreken van het ding verkocht onder de voorwaarden voorzien in artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Wanneer de Koper optreedt als wettelijke conformiteitsgarantie, heeft deze laatste een periode van twee jaar vanaf de levering van het product om op te treden.

De koper kan kiezen tussen de reparatie of vervanging van het product, onder de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L. 211-9 van de Consumentenwet.

De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing ongeacht de verleende commerciële garantie.

De koper kan besluiten de garantie in te voeren tegen verborgen gebreken van het verkochte ding in de zin van artikel 1641 van het burgerlijk wetboek en in dit geval, hij kan kiezen tussen de afwikkeling van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het burgerlijk wetboek.

Het is belangrijk op te merken dat de door Airton aangeboden fabrieksgarantie alleen van toepassing is als de installatie en inbedrijfstelling van de airconditioner voldoet aan de lokale wet- en regelgeving die in het land van kracht is bezorgd. Anders kan de klant niet profiteren van de fabrieksgarantie en behoudt Airton zich het recht voor om ondersteuning te weigeren in geval van een probleem of defect van het product. Klanten moeten alle toepasselijke wetten informeren en naleven om ervoor te zorgen dat de garantievoorwaarden en de bescherming van hun rechten worden nageleefd.

 

ARTIKEL 14 - RESERVERING VAN EIGENDOMDe geleverde producten blijven eigendom van AIRTON tot volledige en effectieve betaling van de prijs door de koper. Deze bepalingen vormen geen beletsel voor de overdracht van de risico's van verlies en bederf aan de koper vanaf de leveringsdatum.ARTIKEL 15 - INFORMATIE – CONTACT – KLACHTENVoor alle informatie, informatieverzoek of klacht kan de Koper als volgt contact opnemen met AIRTON:

Per aangetekende post met ontvangstbevestiging op het volgende adres: 255 Boulevard de la Madeleine, 06000 Nice

Per e-mail naar: info@airton.shopARTIKEL 16 - BEWIJSMet uitdrukkelijke toestemming van AIRTON en de koper zijn de e-mails authentiek tussen de partijen, evenals de gegevens die zijn geregistreerd door de automatische opnamesystemen die onder redelijke beveiligingsvoorwaarden op de site worden gebruikt, met name wat betreft het onderwerp en de datum van de bestelling.ARTIKEL 17 - PERSOONSGEGEVENS / VERTROUWELIJKHEID

AIRTON verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de door de koper op de site verstrekte persoonsgegevens te respecteren en deze te verwerken in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming n ° 78-17 van 6 januari 1978.De informatie en persoonsgegevens die door de Koper aan AIRTON worden verzonden, zijn onderworpen aan computerverwerking en kunnen worden gebruikt door AIRTON, zijn interne diensten, zijn onderaannemers, haar zakenpartners of haar begunstigden om:
de verwerking, uitvoering en beheer van bestellingen,

de verwerking van verzoeken om informatie, klachten en intrekkingen,

de diensten verbeteren die AIRTON aan de koper aanbiedt

 

AIRTON verbindt zich ertoe de informatie met betrekking tot de koper niet door te geven aan andere derden dan de begunstigden, zakenpartners en onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor het beheer, de uitvoering, de verwerking, de levering, de betaling en/ of toezicht op bestellingen.Van AIRTON kan echter worden verlangd dat zij deze gegevens verstrekt als reactie op een bevel van de juridische autoriteiten.In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978 heeft de koper het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van zijn persoonsgegevens.ARTIKEL 18 - INTEGRITEITIn het geval dat een van de clausules van de Algemene Verkoopvoorwaarden nietig wordt wegens een wijziging van wetgeving, regelgeving of gerechtelijk bevel, de andere clausules worden niet geannuleerd.ARTIKEL 19 - TOEPASSELIJK RECHTDe Algemene Verkoop- en Dienstenvoorwaarden en de contractuele relatie tussen CAMATEL en de Koper zijn onderworpen aan de Monegaskische wet.In geval van geschil moet u een aangetekende brief naar de professional sturen om uw klacht te onthullen, deze heeft twee maanden de tijd om u te antwoorden , en zonder antwoord of als het niet bij u past, kunt u: In overeenstemming met artikel L. 612-1 van de consumptiecode, In geval van geschil, u heeft de mogelijkheid om per post contact op te nemen met de volgende Consumer Mediator: MCP Médiation 12 vierkant Desnouettes 75015 PARIS of klik op de link http://mcpmediation.org en vul het online verwijzingsformulier in.

ARTIKEL 20: Installatie en inbedrijfstelling van airconditioners door geaccrediteerde professionals

Verplichting om te installeren door een erkende professional
Als onderdeel van onze inzet van Airton in Europa, waaronder België, Italië, Spanje, Nederland, Duitsland en Luxemburg, het is absoluut noodzakelijk dat de installatie van onze airconditioners uitsluitend wordt uitgevoerd door erkende professionals of koelkasten. Deze vereiste zorgt voor naleving van lokale voorschriften en voor de veiligheid en optimale prestaties van onze producten.

Voorwaarden voor ingebruikneming
Klanten moeten voldoen aan de voorwaarden voor de inbedrijfstelling van landspecifieke airconditioners. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen, het naleven van bouwvoorschriften en milieunormen en het volgen van richtlijnen van de fabrikant.

Verantwoordelijkheid voor niet-naleving
Airton wijst alle aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van de installatie of onjuiste inbedrijfstelling van haar airconditioners. Klanten die niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen hun garantie verliezen en worden onderhouds- of reparatiediensten geweigerd.

Bewijs van installatie door een erkende professional
Klanten moeten schriftelijk bewijzen dat de installatie is uitgevoerd door een erkende professional of koelspecialist. Dit bewijs kan omvatten, maar is niet beperkt tot, een kopie van de installatiefactuur, een certificaat van voltooiing of enig ander officieel document dat is afgegeven door de professional die de installatie heeft uitgevoerd.


Beroep bij probleem
Als er een probleem is met de installatie of inbedrijfstelling van de airconditioning, worden klanten aangemoedigd om contact op te nemen met Airton voor hulp of advies. We zijn toegewijd om nauw samen te werken met onze klanten om problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat onze producten optimaal en veilig werken.

Door deze voorwaarden te accepteren, gaan klanten ermee akkoord te voldoen aan de vereisten voor de installatie en inbedrijfstelling van Airton-airconditioners en nemen ze de volledige verantwoordelijkheid voor niet-naleving op zich.