Je winkelwagen is leeg

Je zult het ook leuk vinden
Airton

Algemene verkoopvoorwaarde

ARTIKEL 1 – DOEL – TOEPASSINGSGEBIED

Het doel van deze algemene verkoop- en dienstverleningsvoorwaarden is het regelen van de verkopen die op afstand worden gesloten door het bedrijf Starlight met internetgebruikers via de website eu.airton.shop.

Het feit dat de Koper een bestelling plaatst op de Site impliceert zijn onvoorwaardelijke aanvaarding en naleving van deze Algemene Verkoop- en dienstverleningsvoorwaarden. Als zodanig verklaart de Koper de Algemene Verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard te hebben alvorens zijn bestelling te plaatsen.

De door AIRTON voorgestelde verkoopaanbiedingen zijn uitsluitend bedoeld voor klanten met de capaciteit om contracten te sluiten, en hebben alleen betrekking op het grondgebied van het vasteland van Frankrijk en de EU.


ARTIKEL 2 - DE BESTELLING

Om een ​​bestelling op de Site te plaatsen, moet de Koper de instructies opvolgen die hem op de Site worden gegeven.


Hoe te bestellen?

De Koper moet het bestelformulier invullen en ervoor zorgen dat de benodigde informatie volledig en accuraat is.

De bestelprocedure is als volgt: • De Koper selecteert de producten of diensten door op de knop “toevoegen aan winkelwagen” te klikken die overeenkomt met het gewenste product.


 • Zodra een product aan het winkelmandje wordt toegevoegd, wordt de koper uitgenodigd om verder te winkelen of op “PLAATS BESTELLING” te klikken om naar zijn winkelmandje te gaan.


 • Door op het tabblad “MIJN WINKELMAND” te klikken, kan de koper de hoeveelheden invoeren van de producten die hij wil bestellen en die al aan het winkelmandje zijn toegevoegd.


 • Vanuit zijn winkelmandje klikt de koper op “VERDER NAAR BETALING”, waarna hij wordt uitgenodigd om verbinding te maken met een bestaand account, een account aan te maken of te bestellen zonder een account aan te maken. Afhankelijk van de gekozen optie worden ze vervolgens uitgenodigd om hun bezorg- en factuurgegevens in te voeren of bestaande contactgegevens te controleren. • Om de bestelling voort te zetten, klikt de koper op de knop “VERDER NAAR BETALING”. Vervolgens wordt hij uitgenodigd om de leveringswijze te controleren en deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden. Zodra hij dit heeft geaccepteerd, klikt hij opnieuw op de knop “VERDER NAAR BETALING”. • Vervolgens wordt een samenvatting van de bestelling aan de Koper verstrekt. Vervolgens kan hij zijn bestelling geheel of gedeeltelijk controleren en wijzigen, of op de functie “Doorgaan met kopen” klikken om nieuwe producten of diensten toe te voegen. • De Koper valideert – definitief – de inhoud en het bedrag van de bestelling. Validatie – wat de uitdrukkelijke aanvaarding door de Koper inhoudt – komt tot stand door op de knop “Betalen” te klikken, of door een ander betaalmiddel te selecteren.


ARTIKEL 3 – VALIDATIE EN BETALING VAN DE BESTELLING


De prijzen zijn uitsluitend betaalbaar in euro's (€).

De Koper betaalt zijn bestelling onmiddellijk volgens de hieronder gespecificeerde voorwaarden.

Na ontvangst van de volledige betaling van de bestelling, valideert AIRTON de bestelling.


AIRTON behoudt zich het recht voor om de door de Koper geplaatste bestelling niet uit te voeren indien het onmogelijk is om het betaalmiddel van de Koper te gebruiken, evenals in geval van een legitieme reden in de zin van artikel L.122-1 van de Consumentenwet.

AIRTON zal de Koper vervolgens op de hoogte stellen van de weigering van zijn bestelling.


Online betaling van de bestelling

De Koper verstrekt tijdens het bestelproces zijn bankgegevens op de Site.

AIRTON implementeert een veilig online betalingssysteem. Alle bankgegevens worden dus gecodeerd, zodat de gecommuniceerde informatie tijdens de verzending wordt beschermd.

Weigering van autorisatie door het bankcentrum annuleert automatisch de bestelling van de Koper.

De bestelling van de Koper wordt door AIRTON gevalideerd na aanvaarding door de bankpartner van AIRTON van de implementatie van de betaalmethode van de Koper.

De Koper garandeert aan de Verkoper dat hij bevoegd is om de betaalmethode te gebruiken die gebruikt is om zijn bestelling te betalen en in het bijzonder, bij validatie van de bestelling, over de nodige autorisaties beschikt om deze betaalmethode te gebruiken.

Indien zich tijdens de registratie van de bestelling van de Koper een incident voordoet, is dit nietig en moet de Koper de procedure voor het plaatsen van de bestelling herhalen.
ARTIKEL 4 - PRODUCTEN EN DIENSTEN

Kenmerken van de producten en diensten De Koper wordt op de Site geïnformeerd over de essentiële kenmerken van de producten en diensten.

De Koper wordt verzocht de gebruiksaanwijzing of enige andere informatie die bij het product is gevoegd of op het product of de verpakking ervan wordt getoond (voorzorgsmaatregelen, gebruiksvoorwaarden) te lezen.

AIRTON informeert koper dat de inbedrijfstelling van haar Airton airconditioners door koper zelf kan worden uitgevoerd, mits gebruik wordt gemaakt van het ReadyClim systeem. Anders zal deze laatste moeten betalen voor de service van een erkende koelprofessional, met een bekwaamheidscertificaat.

Het gebruik van de producten gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Koper. Onder deze voorwaarden is de Koper verplicht ervoor te zorgen dat het product in goede staat wordt gehouden en het te gebruiken in overeenstemming met het beoogde doel.

AIRTON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor defecten of schade aan de geleverde producten als gevolg van abnormaal of niet-conform gebruik na de levering van deze producten.


Beschikbaarheid

De aanbiedingen van AIRTON vallen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en, indien van toepassing, binnen de aangegeven termijnen.

De producten die als beschikbaar worden weergegeven, zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment dat de Koper de bestelling plaatst. Bijgevolg komt de verkoop pas tot stand na validatie door AIRTON van de door de Koper geplaatste bestelling met betrekking tot de beschikbaarheid van de bestelde producten.

In geval van gehele of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van een besteld product, heeft de Koper de mogelijkheid om zijn gehele bestelling kosteloos te annuleren of zijn bestelling te bevestigen voor de bestelde artikelen die wel beschikbaar zijn.


ARTIKEL 5 - PRIJS

De prijzen die op de Site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro's (€), inclusief alle belastingen (TTC) en exclusief verzendkosten.

De totale kosten van de bestelling, inclusief de totale prijs inclusief belasting van de bestelling tegen het feitelijk toepasselijke BTW-tarief, evenals de leveringskosten, zullen aan de Koper worden meegedeeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.

De belastingen die van toepassing zijn op de bestelling, en in het bijzonder de BTW, zijn de belastingen die van kracht zijn op de dag dat de bestelling wordt geplaatst.


ARTIKEL 6 - VERZENDKOSTEN

Bij bepaalde bestellingen is er sprake van een bijdrage in de verzendkosten. De verzendkosten voor AIRTON-producten zijn identiek op het hele vasteland van Frankrijk (met uitzondering van Corsica). Op Europees grondgebied kunnen extra kosten van toepassing zijn.

Voor de levering van accessoires en reserveonderdelen kunnen speciale prijzen gelden op het Franse vasteland en in de Europese Unie.


ARTIKEL 7 - LEVERING VAN PRODUCTEN

De bestelde producten worden afgeleverd op de bij de bestelling vermelde afleverlocatie. De bestelling kan naar keuze van AIRTON in meerdere pakketten worden geleverd, zonder dat dit voor de Koper extra kosten met zich meebrengt.

Er wordt gespecificeerd dat de Koper de mogelijkheid heeft om een ​​afleveradres op te geven dat afwijkt van het factuuradres.

Leveringen vinden plaats op het grondgebied van het Franse vasteland en in de Europese Unie

Om ervoor te zorgen dat uw levering in de beste omstandigheden plaatsvindt, volgen hier enkele tips:


 • Tel uw pakketten en controleer de uiterlijke staat van de verpakking.
 • Vul zelf uw afleverbon in, die u door de bezorgers laat ondertekenen.
 • Noteer uw naam, het tijdstip en de datum van levering, en onderteken uw leveringsbon. Zorg ervoor dat u de vakjes op de bon aanvinkt.
 • Als een pakket beschadigd is en/of ontbreekt, noteer dan de referentie op de afleverbon en geef aan of het pakket wordt geweigerd en/of geaccepteerd.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat geen enkele klacht kan worden aanvaard zonder deze procedures toe te passen.

Wij herinneren u eraan dat de woorden “onder voorbehoud van uitpakken” geen waarde hebben.


ARTIKEL 8 - LEVERTIJDEN

De levertijden gaan in vanaf de validatie van de bestelling door AIRTON, die zich ertoe verbindt de bestelde producten zo snel mogelijk te leveren.

AIRTON verbindt zich ertoe alle nodige middelen in te zetten om de leveringstermijnen te respecteren die zijn aangegeven op het moment van validatie van de bestelling.

In alle gevallen kan levering binnen de aangegeven termijn slechts plaatsvinden indien Koper aan al zijn verplichtingen jegens AIRTON heeft voldaan.

De Koper verbindt zich ertoe om AIRTON een geldig afleveradres en zijn exacte contactgegevens te verstrekken.

In geval van onjuiste of foutieve informatie kan AIRTON niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid van levering.

De levering omvat niet de inbedrijfstelling van de apparaten.

Als het pakket wordt teruggestuurd naar AIRTON met een onvolledig adres, verbindt AIRTON zich ertoe contact op te nemen met de Koper om hem op de hoogte te stellen van de situatie en om aanvullende informatie te vragen over het adres of het nieuwe verzendadres. De kosten van deze nieuwe verzending, evenals de daaraan gekoppelde retourkosten, die eerder door AIRTON aan de Koper zijn meegedeeld, zijn voor rekening van de Koper.ARTIKEL 9 – PRODUCTCONFORMITEIT

Bij ontvangst van de goederen moet de koper het pakket controleren en de inhoud ervan verifiëren in het bijzijn van de bezorger, alvorens de leveringsbon te ondertekenen.

Indien de geleverde producten schade hebben opgelopen en verslechterd zijn, dient de koper het pakket te weigeren door de reden van weigering op de afleverbon te schrijven. Bij gebrek aan voorbehoud op de leveringsbon worden de goederen als conform geleverd beschouwd.

Zodra de leveringsbon is ondertekend, zonder specifiek voorbehoud, worden de verantwoordelijkheden van de vervoerder en AIRTON ontheven van eventuele schade veroorzaakt tijdens de levering, met uitzondering van wettelijke garanties.ARTIKEL 10 – DIENSTEN

De diensten die AIRTON op aanvullende basis aanbiedt, omvatten diensten voor productinstallatie en inbedrijfstelling.


De premiegarantie

De commerciële garantie (premie) aangeboden door Airton vervangt niet de wettelijke garantie van conformiteit. Een abonnement hierop kunt u afsluiten bij aanschaf van uw airco of binnen 30 dagen na aanschaf.

De volledige voorwaarden en voordelen vind je hier.


ARTIKEL 11 – OVERMACHT

AIRTON kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van alle of een deel van haar verplichtingen als gevolg van het optreden van overmacht.

Indien zich dus een toevallige gebeurtenis of een geval van overmacht voordoet die de uitvoering van de verplichtingen van AIRTON geheel of gedeeltelijk zou belemmeren of vertragen, zal de uitvoering door AIRTON van deze verplichtingen worden opgeschort.

Worden bij wijze van voorbeeld als zodanig beschouwd zonder dat deze lijst uitputtend is: natuurrampen, slecht weer, oorlogen, aanslagen of andere soortgelijke gebeurtenissen.

En meer in het algemeen alle gebeurtenissen die buiten de controle van AIRTON vallen en waardoor AIRTON te goeder trouw zijn verplichtingen niet kan nakomen.


ARTIKEL 12 – HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21 en volgende van het Consumentenwetboek beschikt de Koper over een herroepingstermijn van veertien (14) dagen om zijn bestelling te annuleren, zonder dat hij zijn beslissing hoeft te motiveren.

De herroepingstermijn van veertien (14) dagen gaat in vanaf de dag dat het product door de Koper is ontvangen.

Bij een bestelling van meerdere producten afzonderlijk geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen nadat de Koper het laatste product fysiek in bezit heeft genomen.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper AIRTON vóór het verstrijken van de hierboven aangegeven periode op de hoogte stellen van zijn beslissing om te herroepen, met vermelding van het bestelnummer en zijn volledige contactgegevens.

Na verificatie door AIRTON ontvangt de Koper een e-mail ter bevestiging van de registratie van de uitoefening van zijn herroepingsrecht.

In overeenstemming met artikel L.121-21-8 van de Consumentenwet kan de Koper zijn herroepingsrecht niet uitoefenen: In het geval van de verkoop van gepersonaliseerde producten, gemaakt volgens de specificaties van de Koper.


Gevolgen van intrekking

De Koper moet de producten zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) 14) dagen na de mededeling van zijn beslissing.

De directe kosten van het retourneren van de producten, evenals de risico’s van het retourneren, blijven de verantwoordelijkheid van de Koper.

De producten moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking, in oorspronkelijke staat, in perfecte staat, niet geopend of uitgepakt, vergezeld van alle accessoires en instructies en vergezeld van hun factuur.

De Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard en de goede werking van de producten vast te stellen.

In het geval van een terugbetalingsverzoek zal AIRTON de Koper alle door de Koper betaalde bedragen terugbetalen die overeenkomen met de verkoopprijs van het geretourneerde product minus de retourkosten.

AIRTON zal de Koper echter niet vergoeden voor de prijs van producten die door de Koper zijn geopend, onvolledig geretourneerd of beschadigd. Deze producten worden op zijn kosten opnieuw verzonden naar de Koper.Weigering van levering

In geval van weigering van levering tijdens de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen, en in geval van een verzoek tot terugbetaling door de koper, worden de transportkosten à € 60,- inclusief belasting automatisch van het totaalbedrag van de bestelling afgetrokken (exclusief chronopost).

Bij bestellingen van accessoires (exclusief airconditioners) wordt automatisch een bedrag van € 14,99 inclusief BTW afgetrokken van het totaalbedrag van de bestelling

Deze kosten vertegenwoordigen de deelname aan de kosten die AIRTON maakt voor de niet-levering en repatriëring van de goederen.

Terugbetaling vindt plaats na ontvangst en verificatie van de producten door AIRTON.

AIRTON voert de terugbetaling uit met hetzelfde betaalmiddel als dat gebruikt door de Koper voor de initiële transactie

ARTIKEL 13 – PRODUCTGARANTIE

De Koper moet de producten zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) 14) dagen na de mededeling van zijn beslissing.

AIRTON is aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit van het product onder de voorwaarden van de artikelen L.211-4 en volgende van het Consumentenwetboek en voor verborgen gebreken in het verkochte artikel onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 en volgende.

Wanneer de Koper handelt onder de wettelijke conformiteitsgarantie, beschikt deze over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om te handelen.

De koper kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L. 211-9 van de Consumentenwet.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van enige commerciële garantie die wordt verleend.

De Koper kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken in het verkochte goed in te voeren in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en in dit geval kan hij kiezen tussen het annuleren van de verkoop of het verlagen van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek Burgerlijk Wetboek.

Het is essentieel om te benadrukken dat de door Airton aangeboden fabrieksgarantie alleen van toepassing is als de installatie en inbedrijfstelling van de airconditioner voldoet aan de lokale wetten en voorschriften die van kracht zijn in het betreffende land. Anders kan de klant niet profiteren van de fabrieksgarantie en behoudt Airton zich het recht voor om elke dekking te weigeren in geval van een probleem of defect aan het product. Klanten zijn verantwoordelijk voor het informeren van zichzelf en het naleven van alle toepasselijke wetten om de naleving van de garantievoorwaarden en de bescherming van hun rechten te garanderen.

ARTIKEL 14 - EIGENDOMSBEVESTIGING

De geleverde producten blijven eigendom van AIRTON tot de volledige en effectieve betaling van de prijs door de Koper. Deze bepalingen beletten niet dat vanaf de levering de risico's van verlies en bederf overgaan op de Koper.

ARTIKEL 15 - INFORMATIE – CONTACT – KLACHTEN

Voor alle informatie, informatieverzoeken of klachten kan de Koper op de volgende manieren contact opnemen met AIRTON:


 • Per aangetekende post met ontvangstbevestiging naar het volgende adres: 255 Boulevard de la Madeleine, 06000 NiceARTIKEL 16 - BEWIJS

Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen AIRTON en de Koper zullen e-mails tussen de Partijen authentiek zijn, evenals de gegevens die worden geregistreerd door de automatische opnamesystemen die onder redelijke veiligheidsomstandigheden op de Site worden gebruikt, in het bijzonder met betrekking tot het onderwerp en de datum van verzending. de bestelling.

ARTIKEL 17 - PERSOONSGEGEVENS / VERTROUWELIJKHEID

AIRTON verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de Koper op de Site worden meegedeeld te respecteren en deze te verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978.

De informatie en persoonlijke gegevens die door de Koper aan AIRTON worden doorgegeven, zijn onderworpen aan computerverwerking en kunnen door AIRTON, haar interne diensten, haar onderaannemers, haar commerciële partners of haar begunstigden worden gebruikt voor:


 • verwerking, uitvoering en beheer van bestellingen,


 • het verwerken van verzoeken om informatie, klachten en intrekkingen,


 • het verbeteren van de diensten die AIRTON aan de Koper aanbiedt


AIRTON verbindt zich ertoe om geen informatie met betrekking tot de Koper door te geven aan andere derden dan zijn begunstigden, zijn commerciële partners en zijn onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor het beheer, de uitvoering, de verwerking, de levering, de betaling en/of het volgen van bestellingen.

Het is echter mogelijk dat AIRTON deze gegevens moet doorgeven om te reageren op een bevel van juridische autoriteiten.

In overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978 heeft de Koper het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens.

ARTIKEL 18 - GEHEEL

In het geval dat een van de clausules van de Algemene Verkoopvoorwaarden nietig wordt als gevolg van een wijziging in de wetgeving, regelgeving of door een rechterlijke uitspraak, zullen de overige clausules niet nietig zijn.

ARTIKEL 19 - TOEPASSELIJK RECHT

De Algemene Verkoop- en Dienstverleningsvoorwaarden, evenals de contractuele relatie tussen CAMATEL en de Koper, zijn onderworpen aan het Monegaskische recht.

Bij een geschil dient u een aangetekende brief te sturen naar de professional om uw klacht voor te leggen. Hij of zij heeft twee maanden de tijd om op u te reageren en bij gebrek aan antwoord of als het u niet uitkomt, kunt u: artikel L. 612-1 van de consumptiecode. In geval van een geschil heeft u de mogelijkheid om per post contact op te nemen met de volgende consumentenbemiddelaar: MCP Médiation 12 square Desnouettes 75015 PARIJS of klik op de link http://mcpmediation. org en vul het onlineverwijzingsformulier in.

ARTIKEL 20: Installatie en inbedrijfstelling van airconditioners door erkende professionals

1. Verplichting tot installatie door een erkende vakman

Als onderdeel van onze inzet van Airton in Europa, inclusief België, Italië, Spanje, Nederland, Duitsland en Luxemburg, is het absoluut noodzakelijk dat de installatie van onze airconditioners uitsluitend wordt uitgevoerd door erkende professionals of koeltechnici. Deze vereiste garandeert naleving van de huidige lokale regelgeving, evenals de veiligheid en optimale prestaties van onze producten.

2. Inbedrijfstellingsvoorwaarden

Klanten zijn verplicht te voldoen aan de voorwaarden voor de inbedrijfstelling van airconditioners die specifiek zijn voor elk betrokken land. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen, het naleven van bouwvoorschriften en milieunormen, en het volgen van de richtlijnen van de fabrikant.

3. Aansprakelijkheid bij niet-naleving

Airton wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit onjuiste installatie of inbedrijfstelling van haar airconditioners. Klanten die deze voorwaarden niet naleven, kunnen hun garantie verliezen en onderhouds- of reparatiediensten weigeren.

4. Bewijs van installatie door een erkende professional

Klanten moeten een schriftelijk bewijs overleggen dat de installatie is uitgevoerd door een erkende professional of koelingenieur. Dit bewijs kan bestaan ​​uit, maar is niet beperkt tot, een kopie van de installatiefactuur, een certificaat van voltooiing of een ander officieel document uitgegeven door de professional die de installatie heeft uitgevoerd.

5. Verhaal in geval van een probleem

Als er een probleem is met betrekking tot de installatie of inbedrijfstelling van de airconditioner, wordt klanten geadviseerd contact op te nemen met Airton voor hulp of advies. Wij streven ernaar nauw samen te werken met onze klanten om problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat onze producten optimaal en veilig presteren.

Door deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden, verbinden klanten zich ertoe de vereisten voor de installatie en inbedrijfstelling van Airton-airconditioners na te leven, en de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen in geval van niet-naleving.