Je winkelwagen is leeg

Je zult het ook leuk vinden
Einde verkoop over:
1: 0: 0: 0
Airton

Juridische mededelingen - Cookies

Deze site is uitgegeven door: SAS STARLIGHT, vereenvoudigde naamloze vennootschap, met een aandelenkapitaal van € 1.837.100, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nice onder nummer 394 665 640 RCS Nice, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 255 Boulevard de la Madeleine, 06000 Nice - FRANKRIJK, intracommunautair BTW-nummer FR 91394665640

De publicatiedirecteur van de website is de heer Richard Mazigh in zijn hoedanigheid van voorzitter en CEO;

GEBRUIKSVOORWAARDEN SITE


De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verbindt zich ertoe deze te respecteren.


De gebruiker erkent over de vaardigheden en middelen te beschikken die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze site.


De gebruiker erkent te hebben geverifieerd dat de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en dat deze in perfecte staat verkeert.


STARLIGHT SAS stelt alles in het werk om gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie of hulpmiddelen aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, gebrek aan beschikbaarheid van functionaliteiten of de aanwezigheid van virussen op haar site.

STARLIGHT SAS behoudt zich het recht voor om deze site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, wijzigen of aanpassen.

STARLIGHT SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, in het bijzonder schade die voortvloeit uit de overdracht van documenten op internet.


STARLIGHT SAS behoudt zich het recht voor om de inhoud die naar de website wordt verzonden of erop wordt weergegeven, geheel of gedeeltelijk te bekijken, verwijderen, wijzigen, valideren of wijzigen.


COMPUTER EN VRIJHEID


In toepassing van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, is de website aangemeld bij de Commission Nationale de l'Informatique en vrijheden (www.cnil.fr).


De gebruiker wordt er met name van op de hoogte gebracht, in overeenstemming met artikel 32 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, dat STARLIGHT SAS, als gegevensbeheerder, de verwerking van persoonsgegevens implementeert met als hoofddoel het beheer van de gebruikersregistratie op de communitysite, het versturen van nieuwsbrieven.


Een deel van de verzamelde gegevens kan aan haar partners worden doorgegeven voor prospectiedoeleinden.


Velden gemarkeerd met een asterisk zijn verplicht. Als u geen reactie ontvangt of als de verstrekte informatie onjuist is, kan STARLIGHT SAS uw verzoek niet verwerken.


De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij een recht op toegang, ondervraging en rectificatie heeft, waardoor hij, indien nodig, persoonlijke gegevens over hem kan laten corrigeren, aanvullen, bijwerken, blokkeren of verwijderen die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is.


De gebruiker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens om legitieme redenen, evenals het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden.


Al deze rechten kunnen bij STARLIGHT SAS worden uitgeoefend per post, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs voorzien van een handtekening, naar het volgende adres:


AIRTON / STARLIGHT: 255 Boulevard de la Madeleine, 06000 Nice, FRANKRIJK


COOKIES EN VERBINDINGSCOOKIES

Wanneer een persoon de Airton-site bezoekt, installeert STARLIGHT SAS cookies of verbindingscookies op de harde schijf van de computer van de internetgebruiker.


Cookies zijn gegevens die door een webserver worden gebruikt om statusinformatie naar de browser van een gebruiker te sturen, en om ervoor te zorgen dat die browser statusinformatie terugstuurt naar de oorspronkelijke webserver.


De statusinformatie kan bijvoorbeeld een sessie-ID, een taal, een vervaldatum, een antwoorddomein, enz. zijn.


Deze statusinformatie kan door de browser op verschillende manieren worden opgeslagen (een apart tekstbestand per cookie, een enkel bestand met alle cookies, mogelijkheid tot versleuteling van dit enkele bestand, enz.) of helemaal niet worden opgeslagen: het hangt af van het type van de browser, de versie, de configuratie ervan, enz.


Sommige van deze cookies hebben uitsluitend tot doel communicatie via elektronische middelen mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Andere zijn strikt noodzakelijk voor het aanbieden van een onlinecommunicatiedienst.


In ieder geval maken de instellingen van de browsersoftware het mogelijk om te informeren over de aanwezigheid van cookies en deze eventueel te weigeren.


De meeste browsers zijn standaard ingesteld en accepteren de installatie van cookies. U heeft echter de mogelijkheid om, indien u dat wenst, het gebruik van cookies uit te schakelen door dit te selecteren

de juiste instellingen van uw browser. Afhankelijk van de gebruikte browsers kan de procedure verschillen.


Over het algemeen vindt u deze instelling op de tabbladen “Extra”, “Instellingen”.


Het is niet mogelijk om gedetailleerde en actuele informatie te garanderen over deze configuratie-elementen, die onder de exclusieve controle en autoriteit van de uitgevers van navigatiesoftware staan.


Ter informatie kunnen gebruikers aanvullende informatie krijgen: van de uitgevers van hun navigatiesoftware op hun website; - meer in het algemeen op de CNIL-website op www.cnil.fr met behulp van het trefwoord “cookies” in zoekmachines.


Met Internet Explorer moet u door “tools” gaan, op internetopties klikken, vervolgens op het tabblad privacy en de “geavanceerde” privacy-instelling kiezen. Om cookies te verbieden, moet u het automatische beheer van cookies aanvinken en vervolgens “weigeren” selecteren. Als u van geval tot geval wilt kiezen om deze te accepteren of te weigeren, moet u de optie “verzoek” selecteren.


Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat door het configureren van uw browser om alle cookies en andere noodzakelijke verbindingscookies te weigeren, bepaalde functionaliteiten, pagina's en delen van de site niet toegankelijk zullen zijn.


HYPERLINKS

De hyperlinks die in het kader van de website zijn opgezet naar andere bronnen op het internetnetwerk, en in het bijzonder naar zijn partners, zijn onderworpen aan voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming.


STARLIGHT SAS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de toegang van gebruikers via hyperlinks die op de website zijn opgezet tot andere bronnen die op het netwerk aanwezig zijn.


STARLIGHT SAS wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de informatie die wordt verstrekt op deze bronnen die op het netwerk aanwezig zijn voor de activering van hypertextlinks.


De gebruiker kan geen hypertextlink naar deze site opzetten zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van STARLIGHT SAS.


Deze machtiging kan in geen geval worden gekwalificeerd als een impliciete aansluitingsovereenkomst.


In ieder geval moeten hyperlinks naar de website op eerste verzoek van STARLIGHT SAS worden verwijderd.