Uw mandje is leeg

Dit vind je misschien ook leuk
Airton

Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1- DOEL - TOEPASSINGSGEBIED

Het doel van deze algemene verkoop- en dienstverleningsvoorwaarden is de verkoop op afstand te regelen die Starlight via de internetsite eu.airton.shop met internetgebruikers afsluit.

Het feit dat de Koper een bestelling plaatst op de Site impliceert zijn/haar onvoorwaardelijke aanvaarding en naleving van deze Algemene Verkoop- en Servicevoorwaarden. In dit opzicht verklaart de Koper dat hij de Algemene Verkoopsvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard alvorens zijn bestelling te plaatsen.

De door AIRTON voorgestelde verkoopaanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor klanten met contractuele capaciteit en hebben uitsluitend betrekking op het grondgebied van Metropolitan Frankrijk en de EU.


ARTIKEL 2 - DE ORDE

Om een bestelling op de Site te plaatsen, moet de Koper de instructies op de Site volgen.


Hoe plaats ik een bestelling? 

De Koper moet het bestelformulier invullen en ervoor zorgen dat de benodigde informatie volledig en juist is.

De bestelprocedure is als volgt: • De Koper selecteert de producten of diensten door te klikken op de knop "Toevoegen aan winkelmandje" die overeenkomt met het gewenste product.


 • Zodra een product aan het winkelmandje is toegevoegd, wordt de koper uitgenodigd om verder te winkelen of om op "Afrekenen" te klikken om naar het winkelmandje te gaan.


 • Door op het tabblad "MIJN WINKELWAGEN" te klikken, kan de koper de hoeveelheden invoeren van de producten die hij wil bestellen en die al aan zijn winkelmandje zijn toegevoegd.


 • Vanuit het winkelmandje klikt de koper op "Doorgaan naar betaling" en wordt vervolgens uitgenodigd om verbinding te maken met een bestaande account, een account aan te maken of te bestellen zonder een account aan te maken. Afhankelijk van de gekozen optie worden ze vervolgens uitgenodigd om hun leverings- en factureringsgegevens in te voeren of om de bestaande gegevens te controleren. • Om verder te gaan met de bestelling, klikt de koper op de knop "Doorgaan met betalen", waarna hij wordt uitgenodigd om de leveringsmethode te controleren en deze algemene verkoopvoorwaarden te accepteren. Zodra hij deze heeft geaccepteerd, klikt hij opnieuw op de knop "Doorgaan met betalen". • De koper krijgt vervolgens een samenvatting van de bestelling te zien. Vervolgens kunnen ze hun bestelling geheel of gedeeltelijk controleren en wijzigen of op de functie "Verder winkelen" klikken om nieuwe producten of diensten toe te voegen. • De Koper bevestigt - definitief - de inhoud en het bedrag van de bestelling. De bevestiging - die de uitdrukkelijke aanvaarding van de Koper vormt - gebeurt door te klikken op de knop "Betalen" of door een ander betaalmiddel te kiezen.

 


ARTIKEL 3 - VALIDATIE EN BETALING VAN DE BESTELLING


Prijzen worden uitsluitend in euro's (€) betaald.

De Koper dient zijn/haar bestelling onmiddellijk te betalen in overeenstemming met de hieronder uiteengezette voorwaarden. 

Bij ontvangst van de volledige betaling van de bestelling zal AIRTON overgaan tot de validatie van de bestelling.


AIRTON behoudt zich het recht voor om de door de Koper geplaatste bestelling niet uit te voeren in geval van onmogelijkheid om de betalingsmiddelen van de Koper uit te voeren of in geval van een geldige reden in de zin van artikel L.122-1 van het Wetboek van Consumptie.

AIRTON zal de Koper dan op de hoogte brengen van de weigering van zijn bestelling.


Online betaling van de bestelling

De Koper voert zijn/haar bankgegevens in op de Site tijdens het bestelproces.

AIRTON gebruikt een beveiligd online betalingssysteem. Alle bankgegevens worden gecodeerd, zodat de gecommuniceerde informatie tijdens de overdracht wordt beschermd.

Weigering van toestemming door het bankcentrum leidt automatisch tot annulering van de bestelling van de Koper.

De bestelling van de Koper wordt gevalideerd door AIRTON vanaf de aanvaarding door de bankpartner van AIRTON van de uitvoering van de betalingswijze van de Koper.

De Koper garandeert de Verkoper dat hij/zij gemachtigd is om de betalingsmethode te gebruiken die wordt gebruikt om zijn/haar bestelling te betalen en, in het bijzonder, dat hij/zij over de nodige machtigingen beschikt om deze betalingsmethode te gebruiken bij het valideren van de bestelling.

Als er zich een incident voordoet tijdens de registratie van de bestelling van de Koper, zal de bestelling ongeldig zijn en zal de Koper de bestelprocedure moeten herhalen.
ARTIKEL 4 - PRODUCTEN EN DIENSTEN

Kenmerken van de producten en diensten De Koper wordt op de Site geïnformeerd over de essentiële kenmerken van de producten en diensten.

De Koper wordt verzocht de gebruiksaanwijzing of andere informatie te lezen die bij het product is gevoegd of op het product of de verpakking is vermeld (voorzorgsmaatregelen voor gebruik, gebruiksvoorwaarden, enz.).

AIRTON informeert de koper dat de inbedrijfstelling van zijn Airton airconditioners door de koper zelf kan worden uitgevoerd, op voorwaarde dat hij het ReadyClim systeem gebruikt. Anders moet de koper betalen voor de diensten van een erkende koelprofessional met een bekwaamheidscertificaat. 

De Koper is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de producten. Onder deze voorwaarden is de Koper verantwoordelijk voor het in goede conditie houden van het product en voor het gebruik in overeenstemming met het beoogde doel.

AIRTON is in geen geval aansprakelijk voor gebreken en achteruitgang van geleverde producten ten gevolge van abnormaal of oneigenlijk gebruik na levering van deze producten.


 Beschikbaarheid

De aanbiedingen van AIRTON zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad en, indien van toepassing, binnen de aangegeven termijnen. 

Het is mogelijk dat de weergegeven beschikbare producten niet meer beschikbaar zijn op het ogenblik van de bestelling van de Koper. Bijgevolg is de verkoop slechts gesloten na validatie door AIRTON van de bestelling geplaatst door de Koper met betrekking tot de beschikbaarheid van de bestelde producten.

In het geval dat een besteld product geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is, heeft de Koper de keuze om de gehele bestelling kosteloos te annuleren of de bestelling te bevestigen voor beschikbare artikelen.


ARTIKEL 5 - PRIJZEN

De prijzen op de Site worden weergegeven in euro's (€), inclusief alle belastingen (btw) en exclusief leveringskosten.

De totale kostprijs van de bestelling, met inbegrip van de totale prijs van de bestelling inclusief BTW tegen het effectief van toepassing zijnde tarief, evenals de leveringskosten, zullen aan de Koper meegedeeld worden voordat de bestelling definitief gevalideerd wordt.

De belastingen die van toepassing zijn op de bestelling, en in het bijzonder de btw, zijn de belastingen die gelden op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst.


ARTIKEL 6 - TRANSPORTKOSTEN

Voor bepaalde bestellingen wordt een bijdrage in de verzendkosten gefactureerd. De verzendkosten voor AIRTON producten zijn dezelfde in heel Europees Frankrijk (behalve Corsica). Binnen Europa kunnen extra kosten van toepassing zijn.

Er kunnen speciale tarieven gelden voor leveringen van accessoires en reserveonderdelen binnen Frankrijk en de Europese Unie.


ARTIKEL 7 - LEVERING VAN PRODUCTEN

De bestelde producten worden geleverd op de plaats van levering vermeld op de bestelling. De bestelling kan geleverd worden in meerdere verpakkingen naar keuze van AIRTON, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt voor de Koper. 

Er wordt gespecificeerd dat de Koper een leveringsadres kan opgeven dat verschilt van het facturatieadres. 

Leveringen vinden plaats binnen Frankrijk en de Europese Unie.

Om ervoor te zorgen dat je levering zo soepel mogelijk verloopt, volgen hier enkele tips:


 • Tel je pakketten en controleer de uiterlijke staat van de verpakking.
 • Vul je eigen pakbon in en laat de bezorger voor je tekenen.
 • Noteer je naam, het tijdstip en de datum van levering en onderteken de leveringsbon, waarbij je erop let dat je alle vakjes op de bon aankruist.
 • Als een pakket beschadigd is en/of ontbreekt, noteer dan de referentie op de afleverbon en geef aan of het pakket geweigerd en/of geaccepteerd is.

Houd er rekening mee dat claims alleen worden geaccepteerd als deze procedures worden gevolgd.

We herinneren je eraan dat de woorden "onder voorbehoud van uitpakken" geen waarde hebben.


ARTIKEL 8 - LEVERTIJDEN

De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de validatie van de bestelling door AIRTON die zich ertoe verbindt de bestelde producten zo snel mogelijk te leveren. 

AIRTON verbindt zich ertoe alle nodige middelen aan te wenden om de leveringstermijnen, aangegeven bij de validatie van de bestelling, te respecteren.

In alle gevallen kan de levering binnen de aangegeven termijn slechts tussenkomen indien de Koper al zijn verplichtingen tegenover AIRTON is nagekomen. 

De Koper verbindt zich ertoe om aan AIRTON een geldig leveringsadres en nauwkeurige contactgegevens mee te delen. 

In geval van onjuiste of foutieve informatie kan AIRTON niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid van levering.

De levering omvat niet de inbedrijfstelling.

Indien het pakket naar AIRTON wordt teruggestuurd wegens een onvolledig adres, verbindt AIRTON zich ertoe contact op te nemen met de Koper om hem in te lichten over de situatie en aanvullende informatie te vragen over het adres of het nieuwe verzendadres. De kosten van deze nieuwe zending evenals de daaraan verbonden retourkosten, die vooraf door AIRTON aan de Koper werden meegedeeld, zijn ten laste van de Koper.ARTIKEL 9 - CONFORMITEIT VAN PRODUCTEN

Bij ontvangst van de goederen moet de koper het pakket en de inhoud ervan controleren in aanwezigheid van de bezorger, voordat hij de leveringsbon ondertekent.

Als de geleverde producten beschadigd of verslechterd zijn, moet de koper het pakket weigeren door de reden van weigering op de leveringsbon te schrijven. Bij gebrek aan voorbehoud op de leveringsbon worden de goederen geacht conform geleverd te zijn.

Zodra de leveringsbon is ondertekend, zonder precies voorbehoud, worden de verantwoordelijkheden voor de transporteur en AIRTON vrijgegeven onder de eventuele schade veroorzaakt tijdens de leveringen, met uitzondering van de wettelijke garanties.ARTIKEL 10 - DIENSTEN

De diensten die AIRTON als nevenactiviteit aanbiedt, omvatten productinstallatie en inbedrijfstelling.


De premiegarantie

De commerciële (premium) garantie aangeboden door Airton vervangt niet de wettelijke conformiteitsgarantie. U kunt deze garantie onderschrijven bij aankoop van uw airconditioner of binnen 30 dagen na aankoop.

De volledige voorwaarden en voordelen vind je hier.


 ARTIKEL 11 - OVERMACHT

AIRTON kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van haar verplichtingen ten gevolge van een geval van overmacht. 

Zo zal in geval van een toevallige gebeurtenis of een geval van overmacht dat de uitvoering van de verplichtingen van AIRTON geheel of gedeeltelijk zou verhinderen of vertragen, de uitvoering van deze verplichtingen door AIRTON worden opgeschort. 

Dit omvat, maar is niet beperkt tot, natuurrampen, slecht weer, oorlog, terroristische aanslagen of andere soortgelijke gebeurtenissen.

En meer in het algemeen alle gebeurtenissen waarover AIRTON geen controle heeft en die te goeder trouw verhinderen dat AIRTON zijn verplichtingen nakomt.


ARTIKEL 12 - HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21 en volgende van de Franse consumentenwet heeft de Koper veertien (14) dagen de tijd om zijn/haar bestelling te annuleren, zonder dat hij/zij zijn/haar beslissing hoeft te motiveren.

De herroepingstermijn van veertien (14) dagen gaat in op de dag waarop de Koper het product ontvangt.

In het geval van een bestelling van meerdere producten die afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen nadat de Koper het laatste product fysiek in bezit heeft genomen.

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper AIRTON vóór het verstrijken van de hierboven vermelde termijn op de hoogte brengen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, met vermelding van het bestelnummer en alle contactgegevens.

Na controle door AIRTON ontvangt de Koper een e-mail ter bevestiging van de registratie van de uitoefening van zijn herroepingsrecht.

In overeenstemming met Artikel L.121-21-8 van de Franse Consumentencode kan de Koper zijn herroepingsrecht niet uitoefenen: In het geval van de verkoop van gepersonaliseerde producten, gemaakt volgens de specificaties van de Koper.


 Effecten van ontwenning

De Koper moet de producten terugsturen naar het adres dat door AIRTON werd aangeduid bij de bevestiging van de registratie van de beslissing tot herroeping, met vermelding van het nummer van de bestelling en zijn volledige coördinaten en vergezeld van de naar behoren ingevulde retourbon, zonder buitensporige vertraging en ten laatste binnen de veertien (14) dagen volgend op de mededeling van zijn beslissing.

De directe kosten voor het terugsturen van de producten en de risico's van het terugsturen blijven de verantwoordelijkheid van de Koper. 

Producten moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking, in perfecte staat, niet geopend of uitgepakt, met alle accessoires en instructies, en vergezeld van de factuur.

De Koper is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard en de goede werking van de producten vast te stellen.

In geval van aanvraag tot terugbetaling zal AIRTON overgaan tot de terugbetaling van alle bedragen die door de Koper werden betaald en die overeenstemmen met de verkoopprijs van het teruggezonden product verminderd met de terugzendingskosten.

AIRTON zal de Koper echter niet de prijs terugbetalen van producten die door de Koper geopend, onvolledig teruggestuurd of beschadigd zijn. Deze producten zullen op kosten van de Koper opnieuw naar hem worden verzonden.Weigering van levering

In geval van weigering van levering tijdens de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen en in geval van een verzoek tot terugbetaling door de koper, worden de transportkosten ten bedrage van € 60 inclusief btw automatisch afgetrokken van het totaalbedrag van de bestelling (exclusief chronopost). 

Voor bestellingen van accessoires (met uitzondering van airconditioners) wordt € 14,99 incl. btw automatisch afgetrokken van het totaalbedrag van de bestelling.

Deze vergoeding is gelijk aan een bijdrage in de kosten van AIRTON voor de niet-levering en repatriëring van de goederen.

De terugbetaling zal plaatsvinden na ontvangst en controle van de producten door AIRTON.

AIRTON zal de terugbetaling uitvoeren via dezelfde betalingsmethode als deze die door de Koper werd gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.

ARTIKEL 13 - PRODUCTGARANTIE

De Koper moet de producten terugsturen naar het adres dat door AIRTON werd aangeduid bij de bevestiging van de registratie van de beslissing tot herroeping, met vermelding van het nummer van de bestelling en zijn volledige coördinaten en vergezeld van de naar behoren ingevulde retourbon, zonder buitensporige vertraging en ten laatste binnen de veertien (14) dagen volgend op de mededeling van zijn beslissing.

AIRTON is aansprakelijk voor gebreken aan de conformiteit van het product onder de voorwaarden van de artikelen L.211-4 en volgende van het Franse Consumentenwetboek en voor verborgen gebreken aan het verkochte artikel onder de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Wanneer de Koper handelt op basis van de wettelijke conformiteitsgarantie, heeft hij of zij een periode van twee jaar vanaf de datum van levering van het product om te handelen.

De koper kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden die zijn vastgelegd in artikel L. 211-9 van de Franse consumentenwet.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van een eventuele commerciële garantie.

De Koper kan beslissen om een beroep te doen op de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van Artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek, in welk geval hij of zij kan kiezen tussen ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met Artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Het is essentieel om te benadrukken dat de door Airton aangeboden fabrieksgarantie alleen van toepassing is als de installatie en ingebruikname van de airconditioner voldoen aan de lokale wetten en voorschriften die in het betreffende land van kracht zijn. Als dit niet het geval is, kan de klant niet profiteren van de fabrieksgarantie en behoudt Airton zich het recht voor om elke ondersteuning te weigeren in geval van een probleem of defect met het product. Klanten zijn verantwoordelijk voor het informeren en naleven van alle toepasselijke wetten om de naleving van de garantievoorwaarden en de bescherming van hun rechten te garanderen.

ARTIKEL 14 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

De geleverde producten blijven de eigendom van AIRTON tot de volledige en effectieve betaling van de prijs door de Koper. Deze bepalingen verhinderen niet, vanaf de levering, de overdracht aan de Koper van de risico's van verlies en beschadiging.

 

 

 

ARTIKEL 15 - INFORMATIE - CONTACT - KLACHTEN

 

Voor elke informatie, verzoek om informatie of klacht kan de Koper contact opnemen met AIRTON volgens de volgende modaliteiten:

 


 • Per aangetekende post met ontvangstbevestiging naar het volgende adres:255 Boulevard de la Madeleine, 06000 Nice 

ARTIKEL 16 - BEWIJS

 

Door een uitdrukkelijk akkoord tussen AIRTON en de Koper worden de e-mails als authentiek beschouwd tussen de Partijen, evenals de gegevens die geregistreerd worden door de automatische registratiesystemen die in redelijke veiligheidsomstandigheden op de Site worden gebruikt, met name wat betreft het doel en de datum van de bestelling.

 

 

 

ARTIKEL 17 - PERSOONLIJKE GEGEVENS / VERTROUWELIJKHEID

 

AIRTON verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de Koper op de Site worden meegedeeld te respecteren en deze te behandelen in overeenstemming met de wet Informatica en Vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978.

 

De informatie en de persoonlijke gegevens die door de Koper aan AIRTON worden overgemaakt, zijn het voorwerp van informaticaverwerking en kunnen door AIRTON, zijn interne diensten, zijn onderaannemers, zijn handelspartners of zijn rechthebbenden worden gebruikt voor :

 


 • het verwerken, uitvoeren en beheren van bestellingen, 


 • behandeling van verzoeken om informatie, klachten en annuleringen, 


 • de diensten verbeteren die AIRTON aan de Koper aanbiedt


 

AIRTON verbindt zich ertoe de informatie betreffende de Koper niet mee te delen aan andere derden dan zijn rechtsopvolgers, zijn handelspartners en zijn onderaannemers belast met het beheer, de uitvoering, de behandeling, de levering, de betaling en/of de opvolging van de bestellingen.

 

AIRTON kan echter worden verplicht om deze gegevens mee te delen als reactie op een bevel van de gerechtelijke autoriteiten.

 

In overeenstemming met de bepalingen van de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978, heeft de Koper recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van zijn/haar persoonlijke gegevens.

 

 

 

ARTIKEL 18 - VOLLEDIGHEID

 

In het geval dat een van de clausules van de Algemene Verkoopvoorwaarden nietig en/of ongeldig wordt als gevolg van een wijziging in de wetgeving, regelgeving of een rechterlijke beslissing, zullen de andere clausules niet nietig en ongeldig worden.

 

 

 

ARTIKEL 19 - TOEPASSELIJK RECHT

 

De Algemene Verkoop- en Dienstenvoorwaarden en de contractuele relatie tussen CAMATEL en de Koper worden beheerst door het Monegaskische recht.

 

In geval van een geschil moet u een aangetekende brief sturen naar de verkoper waarin u uw klacht uiteenzet. De verkoper heeft twee maanden de tijd om te antwoorden, en als er geen antwoord komt of als u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u: In overeenstemming met artikel L. 612-1 van de consumentencode kunt u zich in geval van een geschil wenden tot de volgende consumentenbemiddelaar: MCP Médiation 12 square Desnouettes 75015 PARIS per post of klik op de link http://mcpmediation.org en vul het online verwijzingsformulier in.

 

 

ARTIKEL 20: Installatie en inbedrijfstelling van airconditioners door erkende professionals

1. Verplichting tot installatie door een erkend installateur

Als onderdeel van onze implementatie van Airton in Europa, waaronder België, Italië, Spanje, Nederland, Duitsland en Luxemburg, is het noodzakelijk dat onze airconditioners uitsluitend worden geïnstalleerd door erkende vakmensen of koeltechnici. Deze vereiste garandeert de naleving van de geldende lokale regelgeving, evenals de veiligheid en optimale prestaties van onze producten.

2. Inbedrijfstellingsvoorwaarden

Klanten zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden voor ingebruikname van airconditioners die specifiek zijn voor elk betrokken land. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen, het naleven van bouwverordeningen en milieunormen en het opvolgen van de instructies van de fabrikant.

3. Aansprakelijkheid bij niet-naleving

Airton aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste installatie of ingebruikname van haar airconditioners. Klanten die deze voorwaarden niet naleven, kunnen hun garantie verliezen en geweigerd worden voor onderhoud of herstelling.

4. Bewijs van installatie door een erkende vakman

Klanten moeten een schriftelijk bewijs overleggen dat de installatie is uitgevoerd door een erkende vakman of koeltechnicus. Dit bewijs kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, een kopie van de installatiefactuur, een certificaat van voltooiing of een ander officieel document dat is uitgegeven door de professional die de installatie heeft uitgevoerd.

5. Beroep bij problemen

In het geval van een probleem met de installatie of ingebruikname van de airconditioner, worden klanten aangemoedigd om contact op te nemen met Airton voor hulp of advies. We werken nauw samen met onze klanten om problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat onze producten veilig en optimaal functioneren.

Door deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden, verbinden de klanten zich ertoe de vereisten met betrekking tot de installatie en de inbedrijfstelling van Airton airconditioners na te leven en de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen in geval van niet-naleving.