Uw mandje is leeg

Dit vind je misschien ook leuk
Airton

Wettelijke informatie - Cookies

Deze website wordt gepubliceerd door : SAS STARLIGHT, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 1.837.100, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Nice onder nummer 394 665 640 R.C.S Nice, met maatschappelijke zetel te 255 Boulevard de la Madeleine, 06000 Nice - FRANKRIJK, intracommunautair BTW-nummer FR 91394665640

 De publicatiedirecteur van de website is de heer Richard Mazigh in zijn hoedanigheid van voorzitter en Chief Executive Officer;

 

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE

 

De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verbindt zich ertoe ze na te leven.

 

Gebruikers erkennen dat zij over de vereiste vaardigheden en middelen beschikken om toegang te krijgen tot deze site en deze te gebruiken.

 

De gebruiker erkent te hebben gecontroleerd dat de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en dat deze perfect werkt.

 

 

STARLIGHT SAS doet er alles aan om gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie of hulpmiddelen aan te bieden, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, het niet beschikbaar zijn van functies of de aanwezigheid van virussen op haar website.

STARLIGHT SAS behoudt zich het recht voor om deze website op elk moment zonder kennisgeving te beëindigen, te wijzigen of aan te passen.

STARLIGHT SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in het bijzonder schade die het gevolg is van de overdracht van documenten via het internet.

 

STARLIGHT SAS behoudt zich het recht voor om alle inhoud die naar de website wordt verzonden of op de website wordt weergegeven, geheel of gedeeltelijk te herzien, verwijderen, wijzigen, valideren of veranderen.

 

INFORMATIETECHNOLOGIE EN BURGERLIJKE VRIJHEDEN

 
In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, is deze website geregistreerd bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).

 

De gebruiker wordt geïnformeerd, in overeenstemming met artikel 32 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, dat STARLIGHT SAS, als de verantwoordelijke voor de verwerking, een verwerking van persoonlijke gegevens uitvoert met als belangrijkste doel het beheren van de registratie van de gebruiker op de community site, het versturen van nieuwsbrieven.

 

Sommige van de verzamelde gegevens kunnen worden doorgegeven aan haar partners voor prospectiedoeleinden.

 

Velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht. Als er geen antwoord wordt gegeven of als de verstrekte informatie onjuist is, kan STARLIGHT SAS uw verzoek niet verwerken.

 

Gebruikers worden geïnformeerd dat ze het recht hebben om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of opslaan verboden is, en om deze gegevens op te vragen en te rectificeren.

 

Gebruikers hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens om legitieme redenen, evenals het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden.

 

Al deze rechten kunnen worden uitgeoefend door STARLIGHT SAS per post, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs met een handtekening, naar het volgende adres:

 

AIRTON /STARLIGHT : 255 Boulevard de la Madeleine, 06000 Nice, FRANKRIJK

 

COOKIES EN VERBINDINGSLOGBOEKEN

Wanneer een persoon de Airton website bezoekt, installeert STARLIGHT SAS cookies op de harde schijf van de computer van de gebruiker.

 

Cookies zijn gegevens die door een webserver worden gebruikt om statusinformatie naar de browser van een gebruiker te sturen en die browser om statusinformatie terug te sturen naar de oorspronkelijke webserver.

 

De statusinformatie kan bijvoorbeeld een sessie-ID, een taal, een vervaldatum, een antwoorddomein, enz. zijn.

 

Deze statusinformatie kan door de browser op verschillende manieren worden opgeslagen (een apart tekstbestand voor elke cookie, een enkel bestand dat alle cookies bevat, de mogelijkheid om dit enkele bestand te versleutelen, enz.

 

Sommige van deze cookies worden uitsluitend gebruikt om elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Andere zijn strikt noodzakelijk voor het aanbieden van een online communicatiedienst.

 

In elk geval kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de aanwezigheid van cookies en deze desgewenst kunt weigeren.

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om de installatie van cookies te accepteren. U kunt het gebruik van cookies echter desgewenst uitschakelen door te kiezen voor

de juiste instellingen van uw browser. De procedure kan verschillen afhankelijk van de gebruikte browser.

 

Deze instelling is meestal te vinden in de tabbladen 'Extra' en 'Instellingen'.

 

Het is niet mogelijk om gedetailleerde, actuele informatie te geven over deze parameterinstellingen, die uitsluitend onder controle en gezag staan van de uitgevers van browsersoftware.

 

Voor meer informatie kunnen gebruikers terecht bij: de uitgevers van hun browsersoftware op hun website; - meer in het algemeen op de website van de CNIL op www.cnil.fr door in zoekmachines het trefwoord "cookies" te gebruiken.

 

Als u Internet Explorer gebruikt, gaat u naar "Extra", klikt u op "Internetopties", vervolgens op het tabblad "Privacy" en selecteert u de privacyinstelling "Geavanceerd". Om cookies te verbieden, moet u "automatisch cookiebeheer negeren" aanvinken en vervolgens "weigeren" selecteren. Als u per geval wilt kiezen of u cookies wilt accepteren of weigeren, selecteert u de optie "vragen".

 

Houd er rekening mee dat als u uw browser instelt om alle cookies en andere verbindingscookies te weigeren, bepaalde functies, pagina's en delen van de site niet toegankelijk zullen zijn.

 

HYPERLIENS

De op de website geplaatste hyperlinks naar andere bronnen op internet, en in het bijzonder naar zijn partners, zijn onderworpen aan voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

STARLIGHT SAS is niet aansprakelijk voor toegang door gebruikers via hyperlinks die in het kader van de website zijn opgezet naar andere bronnen op het netwerk.

 

STARLIGHT SAS wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de informatie op deze bronnen die op het netwerk aanwezig zijn als gevolg van de activering van hyperlinks.

 

De gebruiker mag geen hyperlink naar deze website maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van STARLIGHT SAS.

 

In geen geval mag deze toestemming worden geïnterpreteerd als een impliciete affiliatieovereenkomst.

 

In elk geval moeten de hyperlinks naar de website verwijderd worden op eerste verzoek van STARLIGHT SAS.