Terugbetalingsbeleid

Gevolgen van de intrekking

De koper moet de producten retourneren naar het adres dat door AIRTON is aangegeven op het moment dat de registratie van het intrekkingsbesluit wordt bevestigd, het volgnummer en de volledige details ervan in herinnering brengen en vergezeld gaan van het naar behoren ingevulde retourformulier, zonder onnodige vertraging en binnen veertien (14) dagen na de mededeling van het besluit.

De directe kosten voor het retourneren van de producten en de risico's van retour blijven de verantwoordelijkheid van de koper.

De producten moeten in hun originele verpakking, in hun oorspronkelijke staat, in perfecte staat worden geretourneerd, niet geopend of uitgepakt, vergezeld van alle accessoires en instructies en vergezeld van hun factuur.

De koper is aansprakelijk voor de afschrijving van de producten die het gevolg zijn van andere manipulaties dan die welke nodig zijn om de aard van de goede werking van de producten vast te stellen.

In het geval van een verzoek om terugbetaling, zal AIRTON de Koper alle door de Koper betaalde bedragen terugbetalen die overeenkomen met de verkoopprijs van het geretourneerde product verminderd met de retourkosten.

AIRTON zal de Koper echter niet de prijs terugbetalen van producten die door de Koper zijn geopend, onvolledig zijn geretourneerd of beschadigd. Deze producten worden op zijn kosten teruggestuurd naar de Koper.