ReadyClim Refrigeration Link - R32

€200,00
€190.00

En procédant à une commande, je m'engage à faire effectuer la mise en service (ou l'installation avec mise en service) de mon équipement par un professionnel détenant l'aptitude et la capacité à la manipulation des fluides frigorigènes mais également de nous transmettre les documents d'attestation à cerfa@airton.shop

Faire un devis

Description Inclus Documentation
ReadyClim®, het systeem voor vooraf geladen R32-koelmiddelverbinding, is 100% luchtdicht, eenvoudig, snel en veilig. ReadyClim is een nieuw, innovatief koelverbindingssysteem dat de installatie van tweedelige huishoudelijke airconditioningsapparatuur (met een binnen- en buitenunit met een lage gaslading) revolutioneert. Dit nieuwe, gecertificeerde en gepatenteerde systeem is eenvoudig - slechts 4 moeren om aan te draaien - snel en veilig. Het stelt particulieren in staat om zelf hun airconditioningsysteem te installeren, voorzien van de benodigde apparatuur en een installatiehandleiding.

De voordelen van Ready Clim® zijn talrijk
Tijdbesparing: de verbinding duurt slechts enkele minuten.

Veiligheid: het systeem is luchtdicht afgesloten en totale afdichting is gegarandeerd tijdens de installatie. Dit verbindingsysteem is milieuvriendelijk. Het R32-gas (Difluoromethaan) is efficiënter en minder vervuilend.

Snel demonteren en monteren, binnen handbereik van particulieren, zonder de diensten (te betalen) van een gespecialiseerde installateur nodig te hebben.

Geen speciale apparatuur vereist: geen manometer, geen herstelstation, geen vacuümpomp.

Geen manipulatie van koudemiddel (broeikasgas gebruikt in airconditioners als koelmiddel).

Voldoet aan de gemeenschapsverplichtingen met betrekking tot de beperking van broeikasgassen (Verordening (EG) nr. 842/2006 betreffende bepaalde gefluoreerde broeikasgassen, bijgewerkt door Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende de beperking van broeikasgassen).

Een 100% veilig systeem
Het innovatieve karakter van het ReadyClim-verbindingsysteem van Airton ligt in het ontwerp van zijn mechanisme en assemblageproces. Het sluit elk risico van accidentele gasverspreiding uit, zelfs minimaal, zelfs wanneer deze handeling wordt uitgevoerd door iemand zonder enige kwalificatie. Het ReadyClim-systeem vormt dus een opmerkelijke vooruitgang ten opzichte van andere systemen die op de markt beschikbaar zijn.

Tot nu toe waren er twee technieken voor de installatie van huishoudelijke airconditioners: ofwel het vullen van het gas op de plaats van ingebruikname; of, in het geval van in de fabriek voorgeladen elementen, het gebruik van "snelkoppelingen met hendel", die altijd een kleine hoeveelheid gas vrijlaten, hetzij door nalatigheid, verkeerd gebruik of noodzaak, zelfs in het geval van een operatie uitgevoerd door professionele koeltechnici.

Onderzoek & Ontwikkeling
De ontwikkeling van dit nieuwe verbindingsysteem heeft meerdere jaren onderzoek en enkele miljoenen euro's investering vereist. Het werd gepatenteerd op 7 november 2006 en gepubliceerd op 17 april 2009 door het INPI. Het Europese octrooi werd toegekend op 19 mei 2010. Een nieuw Europees octrooi werd toegekend op 16 augustus 2012 (READY SPRING), en ten slotte een Frans octrooi op 19 februari 2015 (READY CLIM ANTI). Airton heeft zijn koelverbindingssysteem geperfectioneerd om het ondeelbaar te maken. Dit verbindingsysteem heeft alle tests doorstaan, uitgevoerd onder belastingen vier keer hoger dan die voorgeschreven door de geldende norm. Deze controles worden regelmatig gecontroleerd en goedgekeurd door internationale onafhankelijke gekwalificeerde controleorganen (SGS, INTERTEK, CETIM).

Mogelijke interconnectie ReadyClim®
Met deze ReadyClim-verbinding kunt u een extra verbinding van 4 meter of 6 meter aansluiten met behulp van een connectoruniekit. We raden aan om niet meer dan 12 meter verbinding te overschrijden, anders moet u extra gas toevoegen.

Installatie
4 moeren aandraaien en het is verbonden

100% luchtdicht, hermetisch afgesloten systeem

Geen vacuüm trekken

Geen speciale apparatuur vereist

Alleen compatibel met Airton-producten vooraf geladen met R32-gas

Pourquoi ReadyClim® ?

Gain de temps : son raccordement ne dure que quelques minutes.

Sûreté : Le système est hermétiquement scellé et l’étanchéité totale est garantie lors de l'installation. Ce système de raccordement respecte l'environnement. Le gaz est plus performant et il est moins polluant. 

Aucun équipement spécifique n’est nécessaire : pas de manomètre, pas de station de récupération, pas de pompe à vide.

Aucune manipulation de fluide frigorigène (gaz à effet de serre utilisé dans les climatiseurs comme réfrigérant.

Conformité aux obligations communautaires relatives au confinement des gaz à effet de serre (Règlement (CE) n° 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, mis à jour par le Règlement UE N°517/2014 relatif au confinement des gaz à effets de serre).

Voir plus

Raccordement de 4 à 12 mètres

La liaison frigorifique est un tube de réfrigérant allant de l'unité intérieur à l'unité extérieur de votre climatiseur fixe. Chez Airton, nous proposons des liaisons frigorifiques préchargées en gaz R32 de 4 mètres et 6 mètres. Il vous est possible d'aller jusqu'à 12m de raccordement frigorifique grâce au connecteur union.

∙ Pour 8m de liaison frigorifique : optez pour 2x4m.

∙ Pour 10m de liaison frigorifique : optez pour 1x4m et 1x6m.

∙ Pour 1m de liaison frigorifique : optez pour 2x6m.

Voir plus

Acheter un climatiseur prêt à poser

Optez pour une clim prête à poser en quelques étapes et en fonction de vos besoins.

• Choisissez le modèle de votre climatiseur (puissance, capacité)

• Offrez-vous des options supplémentaires pour plus de confort (Wifi)

• Choisissez la longueur de votre raccordement (4, 6m, 8m, 10m ou 12m)

• Ajoutez un connecteur union si besoin

Voir plus

Readyclim: Mise en service des raccordements frigorifiques Ready Clim

Description Ready Clim & Connecteurs (suite)

ReadyClim®, het systeem voor vooraf geladen R32-koelmiddelverbinding, is 100% luchtdicht, eenvoudig, snel en veilig. ReadyClim is een nieuw, innovatief koelverbindingssysteem dat de installatie van tweedelige huishoudelijke airconditioningsapparatuur (met een binnen- en buitenunit met een lage gaslading) revolutioneert. Dit nieuwe, gecertificeerde en gepatenteerde systeem is eenvoudig - slechts 4 moeren om aan te draaien - snel en veilig. Het stelt particulieren in staat om zelf hun airconditioningsysteem te installeren, voorzien van de benodigde apparatuur en een installatiehandleiding.

De voordelen van Ready Clim® zijn talrijk
Tijdbesparing: de verbinding duurt slechts enkele minuten.

Veiligheid: het systeem is luchtdicht afgesloten en totale afdichting is gegarandeerd tijdens de installatie. Dit verbindingsysteem is milieuvriendelijk. Het R32-gas (Difluoromethaan) is efficiënter en minder vervuilend.

Snel demonteren en monteren, binnen handbereik van particulieren, zonder de diensten (te betalen) van een gespecialiseerde installateur nodig te hebben.

Geen speciale apparatuur vereist: geen manometer, geen herstelstation, geen vacuümpomp.

Geen manipulatie van koudemiddel (broeikasgas gebruikt in airconditioners als koelmiddel).

Voldoet aan de gemeenschapsverplichtingen met betrekking tot de beperking van broeikasgassen (Verordening (EG) nr. 842/2006 betreffende bepaalde gefluoreerde broeikasgassen, bijgewerkt door Verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende de beperking van broeikasgassen).

Een 100% veilig systeem
Het innovatieve karakter van het ReadyClim-verbindingsysteem van Airton ligt in het ontwerp van zijn mechanisme en assemblageproces. Het sluit elk risico van accidentele gasverspreiding uit, zelfs minimaal, zelfs wanneer deze handeling wordt uitgevoerd door iemand zonder enige kwalificatie. Het ReadyClim-systeem vormt dus een opmerkelijke vooruitgang ten opzichte van andere systemen die op de markt beschikbaar zijn.

Tot nu toe waren er twee technieken voor de installatie van huishoudelijke airconditioners: ofwel het vullen van het gas op de plaats van ingebruikname; of, in het geval van in de fabriek voorgeladen elementen, het gebruik van "snelkoppelingen met hendel", die altijd een kleine hoeveelheid gas vrijlaten, hetzij door nalatigheid, verkeerd gebruik of noodzaak, zelfs in het geval van een operatie uitgevoerd door professionele koeltechnici.

Onderzoek & Ontwikkeling
De ontwikkeling van dit nieuwe verbindingsysteem heeft meerdere jaren onderzoek en enkele miljoenen euro's investering vereist. Het werd gepatenteerd op 7 november 2006 en gepubliceerd op 17 april 2009 door het INPI. Het Europese octrooi werd toegekend op 19 mei 2010. Een nieuw Europees octrooi werd toegekend op 16 augustus 2012 (READY SPRING), en ten slotte een Frans octrooi op 19 februari 2015 (READY CLIM ANTI). Airton heeft zijn koelverbindingssysteem geperfectioneerd om het ondeelbaar te maken. Dit verbindingsysteem heeft alle tests doorstaan, uitgevoerd onder belastingen vier keer hoger dan die voorgeschreven door de geldende norm. Deze controles worden regelmatig gecontroleerd en goedgekeurd door internationale onafhankelijke gekwalificeerde controleorganen (SGS, INTERTEK, CETIM).

Mogelijke interconnectie ReadyClim®
Met deze ReadyClim-verbinding kunt u een extra verbinding van 4 meter of 6 meter aansluiten met behulp van een connectoruniekit. We raden aan om niet meer dan 12 meter verbinding te overschrijden, anders moet u extra gas toevoegen.

Installatie
4 moeren aandraaien en het is verbonden

100% luchtdicht, hermetisch afgesloten systeem

Geen vacuüm trekken

Geen speciale apparatuur vereist

Alleen compatibel met Airton-producten vooraf geladen met R32-gas

CONTACTER NOS CONSEILLERS

Lun au Dim, 09:00-19:00 (CET)